پشتیبانی تکنوکلاینت

Support Technoclient

سامانه ثبت تیکت کمپانی تکنوکلاینت

راهنمای ثبت تیکت

  • در مرحله اول اقدام به ثبت نام و یا ورود کنید 
  • بعد از ورود به سامانه از قسمت بالا بر روی ثبت تیکت جدید کلیک کنید.
  • در صفحه باز شده فیلد اول موضوع تیکت خود را وارد کنید .
  • در فیلد بعد نام سازمان یا شرکت را در صورت نیاز وارد کنید.*پر کردن این قسمت الزامی نیست.
  • در فیلد بعد شماره همراه خود را وارد کنید .* این قسمت الزامی است.
  • در فیلد دیپارتمان بخشی که نباز دارید تیکت برایش ارسال شود را مشخص کنید.
  • در قسمت اولویت ،اولویت پاسخگویی به تیکت خود را انتخاب کنید.
  • در قسمت پیوست اگر خطایی بصورت عکس دارید انتخاب کنید.
  • و در اخر ارسال تیکت  را کلیک کنید 
  • همکاران ما در اولین فرصت تیکت شمارا پاسخ خواهند  داد.
آیتم وضعیت تاریخ وارد شدن تاریخ رد کردن عمل
موضوع
اطلاعات اضافی
موضوع
اطلاعات اضافی